AS Timber korraldab kirjaliku enampakkumise kinnistute müügiks

Pakkumiste esitamise kord on kirjeldatud iga kinnistu kohta koostatud failis “Enampakkumise tingimused”, millised on käesolevale lehe lõpus allalaetavad.

Aega pakkumiste esitamiseks